Díjak


A közjegyzői eljárások díjairól:

Az eljáró közjegyző a tevékenységéért a Közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet, és egyéb, a közjegyzői díjakról is rendelkező jogszabályok, valamint a Magyar Országos Közjegyzői Kamara iránymutatása alapján számíthat fel díjat.

A közjegyzői díj négy alapvető elemből tevődik össze: a közjegyzőt a tevékenységéért megillető munkadíj, a költségátalány, a közjegyző tevékenységéhez kapcsolódó hiteles kiadmányok, másolatok díja, és a felszámítható készkiadások.

A közjegyző munkadíjának megállapítása a közjegyző tevékenységével érintett ügyben szereplő ügyérték, az eljárás lefolytatásához szükséges idő, vagy jogszabály által meghatározott fix díjtételek alapján történik.

A közjegyző, ha különösen terjedelmes, bonyolult, nehéz jogi megítélésű ügyet intéz, vagy ha tevékenységét a fél kérelmére 18 óra, és 8. óra között, vagy munkaszüneti napon, vagy hivatali helyiségén kívül látja el, jogosult magasabb összegű munkadíjat érvényesíteni.


  • Másolatok hitelesítése: oldalanként 1.350 Ft. 

  • Aláírás hitelesítése: aláírásonként 4.350 Ft. 

  • Aláírási címpéldány, aláírás minta: aláírásonként: 8.750 Ft. 


Fizetési meghagyásos eljárás:
A pénzkövetelésnek az eljárás megindításakor fennálló, járulékok nélküli összege után számított 3 százalék, de legalább 5.000 forint, maximum 300.000 forint. A fizetési meghagyásos eljárás során előterjesztett fizetés halasztás illetve részletfizetés iránti kérelem esetén a követelt összeg 1 százaléka, de legalább 8.000 forint, maximum 15.000 forint.


Közjegyző által elrendelt végrehajtási eljárásban:
Az eljárási díj mértéke a tőkekövetelés 1 százaléka, de legalább 5.000 forint, maximum 150.000 forint, amely összeget a végrehajtást kérő előlegez. Biztosítási intézkedés elrendelése iránti kérelem esetén a tőkekövetelés 1 százaléka, de legalább 5.000 forint, maximum 30.000 forint.